Γενικές Υπηρεσίες

Το ΚΛ&ΔΔ παρέχει και υποστηρίζει τις παρακάτω γενικές δικτυακές υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθούν οι λεπτομερείς περιγραφές των υπηρεσιών αυτών:
 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις