Υποστήριξη Χρηστών

Το ΚΛ&ΔΔ δέχεται, καταγράφει και δρομολογεί προς επίλυση αιτήματα και προβλήματα των χρηστών που σχετίζονται με το δίκτυο δεδομένων και το τηλεφωνικό δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών.

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρηστών (Help-Desk) λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή

 • 9:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.
  Τηλέφωνο : 23210 - 49160, 49331
  E-mail : noc@teiser.gr

Η υπηρεσία Help-Desk υποστηρίζει όλους τους χρήστες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

 • νέα σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων,
 • ακύρωση ή μεταφορά σύνδεσης,
 • βλάβη σύνδεσης,
 • εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού,
 • βλάβες στα παθητικά στοιχεία (πρίζες, καλώδια, patch panels, ...) ή στον ενεργό εξοπλισμό ( routers, switches, τηλεφωνικά κέντρα, ...) του δικτύου,
 • προβλήματα που αφορούν τις συνδέσεις WAN (Internet),
 • προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο δεδομένων (e-mail, τηλεκπαίδευση, www, ftp, dial-up, Ηλ. Γραμματεία κ.λ.π.).

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις