Υπηρεσία Καταλόγου (ldap)

Εισαγωγή

Το ΚΛ&ΔΔ έχει εγκαταστήσει και συντηρεί, μέσω LDAP Server, Υπηρεσία Καταλόγου (Directory Service) για την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας (όπως τον αριθμό τηλεφώνου/fax ή την ηλεκτρονική δ/νση) των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον εξυπηρετητή LDAP είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Ldap)

Τι είναι η υπηρεσία καταλόγου και το LDAP

Ο όρος "υπηρεσίες καταλόγου" (Directory Services) αναφέρεται σε τεχνολογίες πρόσβασης πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες σε κατάλληλα δομημένες βάσεις δεδομένων που ονομάζονται "κατάλογοι" (directories). Κατάλογος είναι ένα σύνολο στοιχείων τα οποία είναι ταξινομημένα με κάποια λογικό και ιεραρχικό τρόπο, όπως για παράδειγμα ένας τηλεφωνικός κατάλογος.

Στόχος της υπηρεσίας καταλόγου είναι να εξυπηρετεί σε αναζητήσεις στοιχείων χρηστών και γενικότερα δομημένων μονάδων ενός οργανισμού, κάποιου ιδρύματος ή μιάς επιχείρησης και να λειτουργήσει ως βάση ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Πολύ σημαντική λειτουργία της υπηρεσίας καταλόγου είναι ο τρόπος αποθήκευσης των πληροφοριών, για να είναι άμεσα δυνατή η ανάκτηση αυτών είτε με αναζήτηση κάποιου μοναδικού χαρακτηριστικού (πχ userid χρήστη) είτε με αναζήτηση ανάμεσα σε άλλα σχετικά χαρακτηριστικά (πχ το πλήρες όνομα ενός χρήστη).

Το LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων για την προσπέλαση ή/και αλλαγή πληροφοριών καταλόγου.

Σε ένα LDAP κατάλογο είναι δυνατόν να υπάρχουν εγγραφές με πληροφορίες για άτομα για οργανωτικές μονάδες και γενικότερα για οτιδήποτε πόρους (servers, εκτυπωτές κλπ.)

Βασίζεται στο πρωτόκολλο X.500, αλλά είναι απλούστερο. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP και χρησιμοποιείται για την εύρεση οργανισμών, ατόμων και άλλων πόρων όπως αρχεία ή συσκευές.

Περιγραφή

Ο εξυπηρετητής LDAP του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιείται ως η κεντρική βάση αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας (λογαριασμών) των χρηστών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και παρέχει λειτουργίες ταυτοποίησης χρήστη για μίας σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο του Ιδρύματος.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

Η βάση δεδομένων του εξυπηρετητή LDAP ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Οδηγίες χρήσης

Στις υπηρεσίες καταλόγου LDAP, μπορεί να γίνει αναζήτηση με δύο τρόπους:

 • χρήση της ιστοσελίδας http://noc.teiser.gr/index.php?id=20
 • χρήση λογισμικού που μπορεί να κάνει ερωτήματα σε ldap servers, λειτουργικότητα που προσφέρεται στα περισσότερα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  o Mozilla Thunderbird
  o Outlook Express
  o Windows Mail (Vista)
  o Για οποιονδήποτε mail client με υποστήριξη LDAP, μπορείτε να:
  • δηλώσετε σαν Directory Server τον ldap.teiser.gr στην θύρα 389
  • χρησιμοποιήσετε σαν βάση αναζήτησης (search root) την έκφραση: dc=teiser,dc=gr

  Τα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να τα ρυθμίσετε να αναζητούν στις υπηρεσίες καταλόγου τις e-mail διευθύνσεις καθώς πληκτρολογείτε στο πεδίο του παραλήπτη κάποιο μέρος από το όνομα ή την e-mail διεύθυνση ενός χρήστη. Το πεδίο συμπληρώνεται με την διεύθυνση που βρέθηκε, ενώ σας δίνεται δυνατότητα να επιλέξετε, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές απαντήσεις.

Διαβάστε αναλυτικότερες οδηγίες για αναζητήσεις μέσω της υπηρεσίας καταλόγου (LDAP)

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις