Αναζήτηση στην Υπηρεσία Καταλόγου

Δώστε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης στοιχείων:
 
Επώνυμο:
Όνομα:
Ιδιότητα:
Τμήμα:
Τηλέφωνο:
E-mail:
  • Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνδιασμό τους.
  • Η αναζήτηση με βάση το όνομα ή το επίθετο μπορεί να γίνει είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, και χωρίς να παίζει ρόλο η εισαγωγή μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.
  • Κάθε αναζήτηση περιορίζεται σε αποτελέσματα 50 το πολύ εγγραφών.
  • Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πολιτική του ΤΕΙ Σερρών, το ίδρυμα έχει υποχρέωση να παρέχει πλήρη διαδικτυακή πληροφόρηση για το σύνολο των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και εργαζομένων. Συνεπώς η δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, ιδιότητας, υπηρεσιακού τηλεφώνου, υπηρεσιακού e-mail, από το ΚΛ&ΔΔ, επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών αυτών.
  • Στοιχεία επικοινωνίας φοιτητών ή φιλοξενούμενων χρηστών (εκτός των φιλοξενούμενων μελών ΔΕΠ) δε δημοσιεύονται χωρίς τη ρητή, έγγραφη ή ηλεκτρονική, συγκατάθεση των χρηστών αυτών.

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα