Τηλεκπαίδευση

Το ΚΛ&ΔΔ παρέχει και υποστηρίζει τις παρακάτω υποδομές ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΔΙΠΑΕ Σερρών. Ακολουθούν οι λεπτομερείς περιγραφές των υπηρεσιών αυτών:
 

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα