Στατιστικά

Στατιστικά διαγράμματα από και προς το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερήσιο Γράφημα (κάθε 10 λεπτά : Μέσος Όρος)


Στατιστικά διαγράμματα από και προς τα Κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερήσια Γραφήματα (κάθε 5 λεπτά : Μέσος Όρος)


Στατιστικά Κεντρικού WEB Server (www.teiser.gr)

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις