Επικοινωνία

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Πληροφορικής

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων του ΔΙΠΑΕ Σερρών.

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου για υποστήριξη χρηστών είναι από τις 07:20 μέχρι τις 14:20 τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος: Σάββας Πασχαλίδης
E-mail: psavvas@teicm.gr
Τεχνικό Προσωπικό: Χρήστος Αβδελάς
E-mail: avdelas@teicm.gr
Τηλ.: 23210-49144
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΠΑΕ Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας
Σέρρες, Τ.Κ. 62124

Φόρμα Επικοινωνίας

Για την πιο άμεση εξυπηρέτηση σας, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτήσεων και αποριών:

Ονοματεπώνυμο *

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-Mail *
Μήνυμα *

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα