Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου

Ασύρματη Πρόσβαση στο Δίκτυο

Σύνδεση στο δίκτυο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω VPN

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

  • Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) είναι μέλος του Mozilla Root CA program το από το 2012, του Microsoft Root CA program από τον Ιούνιο του 2013 και του Apple Root CA program από το Σεπτέμβριο του 2013. Ώς εκ τούτου, είναι προεγκατεστημένη στον πλοηγό Mozilla Firefox, στις καινούριες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft (Windows) και της Apple (iOS, OS X), καθώς και σε λειτουργικά συστήματα Linux και λογισμικά που χρησιμοποιούν Network Security Services (NSS) έκδοσης 3.13.2 ή νεώτερη.
  • Σε περίπτωση που διαθέτετε παλιά έκδοση πλοηγού ή λειτουργικού συστήματος, για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή σας, επισκευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, πατήστε το link "Εγκατάσταση" και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  • Χρήση ψηφιακών υπογραφών στο Outlook Express

Χρήση υπηρεσίας καταλόγου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (LDAP)

Ρύθμιση του Proxy Server

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις