Προσωπικό ΚΛ&ΔΔ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δικτύου
Δρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς - Επίκουρος Καθηγητής

Τεχνικό Προσωπικό
Σάββας Πασχαλίδης
Χρήστος Αβδελάς

Το ΚΛ&ΔΔ δύναται επίσης να απασχολεί κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του δύο τελειόφοιτους σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι θέσεις περιλαμβάνουν πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση για έξι μήνες.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις