Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχής (DNS)

Η υπηρεσία ονοματολογίας έχει ως βασικό σκοπό την ευθεία και αντίστροφη αντιστοίχηση ονομάτων με διευθύνσεις IP, για υπολογιστές και άλλες δικτυακές συσκευές (πχ. εκτυπωτές) που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο δεδομένων του ΔΙΠΑΕ Σερρών. Παρέχει συγκεκριμένους πόρους για τη σωστή λειτουργία άλλων υπηρεσιών (πχ. εγγραφές τύπου ΜΧ για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και είναι υπεύθυνη για την ομαλή ένταξη των επιμέρους ονομάτων του Ιδρύματος στο διεθνές σύστημα ονοματολογίας DNS.

Το ΚΛ&ΔΔ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συνόλου των IP διευθύνσεων που έχουν δεσμευτεί για χρήση στο εσωτερικό δίκτυο του ΔΙΠΑΕ Σερρών. Πρόκειται για τις παρακάτω 10 C-Classes:

 • 195.130.67.0/24
 • 195.251.22.0/24
 • 195.251.44.0/24
 • 195.251.45.0/24
 • 83.212.58.0/24 έως 83.212.63.0/24

To K.Δ.Δ φροντίζει για:

 • Την ομαλή διαχείριση των διευθύνσεων του ιδρύματος.
 • Την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρετητών DNS και την σωστή επικοινωνία τους με τους υπόλοιπους εξυπηρετητές DNS ανά το Internet.

Το ΚΛ&ΔΔ έχει κατοχυρώσει στον Εθνικό καταχωρητή ονομάτων (GR-HOSTMASTER) και έχει την ευθύνη της χρήσης του ονόματος χώρου (domain name) του δικτύου του ΔΙΠΑΕ Σερρών - teiser.gr.

Έως σήμερα έχουν αποδοθεί υποπεριοχές 1ου επιπέδου κάτω από το teiser.gr που αντιστοιχούν στα Τμήματα και σε μεγάλες αυτόνομες λειτουργικές μονάδες του δικτύου του ΔΙΠΑΕ Σερρών και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 • Τμήμα Μηχανολογίας (engineering.teiser.gr)
 • Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων (pde.teiser.gr)
 • Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (icd.teiser.gr)
 • Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (geomatics.teiser.gr)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (business.teiser.gr)
 • Τμήμα Λογιστικής (accounting.teiser.gr)
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (eadsa.teiser.gr)
 • Τμήμα Φυσικής Αγωγής (gym.teiser.gr)
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη (lib.teiser.gr)
 • Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρησης Δικτύου (noc.cm.ihu.gr)

Επίσης έχουν αποδοθεί ονόματα ή ψευδώνυμα για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως mail.teiser.gr, egram.teiser.gr, elearning.teiser.gr, teledu.teiser.gr, interreg.teiser.gr,  κ.λ.π.

Η υπηρεσία DNS υποστηρίζεται από 2 εξυπηρετητές DNS (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) που λειτουργούν στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου. Στους εξυπηρετητές τηρούνται και ενημερώνονται τα αντίστοιχα αρχεία (zone files) των υποπεριοχών του δικτύου.

Το ΚΕ.Δ.Δ αποδίδει ονόματα ή ψευδώνυμα (aliases) σε Η/Υ του δικτύου μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και αφού έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η σκοπιμότητα απόδοσης του ονόματος.

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα