Φιλοξενία ιστοσελίδων μονάδων

Στο ΚΛ&ΔΔ λειτουργεί ένα σύνολο από Web εξυπηρετητές και παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων - στατικών αλλά και δυναμικών - τόσο για τα Τμήματα όσο και για τις Διοικητικές Μονάδες του Ιδρύματος που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την υπηρεσία αυτή. Η υπηρεσία αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ Σερρών διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων τους, με την υποβολή αίτησης στο ΚΛ&ΔΔ από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Αντίστοιχα στις Διοικητικές μονάδες η αίτηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε Διευθυντή ή Προϊστάμενο. Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται κάτω από τη διεύθυνση http://<ονοματμηματος>.teiser.gr. Η ανανέωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων ερευνητικών/μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος και επιστημονικών συνεδρίων που διοργανώνει το Ίδρυμα. Η δημιουργία του κωδικού web hosting πραγματοποιείται από το ΚΛ&ΔΔ με υποβολή αίτησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος ή του συνεδρίου. Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται κάτω από τη διεύθυνση http://www.teiser.gr/<ονομαπρογραμματος>, μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος/συνεδρίου. Η ανανέωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Κανονισμός λειτουργίας

Το ΚΛ&ΔΔ είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και ενημέρωση μόνο της κεντρικής ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Η ευθύνη για τη συντήρηση, διαμόρφωση και ενημέρωση των ιστοσελίδων των Τμημάτων  και Υπηρεσιακών Μονάδων του Ιδρύματος ανήκει αποκλειστικά στους Προϊσταμένους των μονάδων αυτών, οι οποίοι είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Σε περίπτωση που κάποιο Τμήμα του Ιδρύματος αδυνατεί να συντηρήσει την ιστοσελίδα του, η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει από το ΚΛ&ΔΔ του Τ.Ε.Ι.

Το ΚΛ&ΔΔ δεν μπορεί να επέμβει κριτικά στο περιεχόμενο παρά μόνο αν αυτό περιλαμβάνει υβριστικό, πορνογραφικό, παράνομο ή ρατσιστικό υλικό.

Η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για:

  • Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού.
  • Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.

Το ΚΛ&ΔΔ σύμφωνα με τα παραπάνω δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί η πολιτική χρήσης της υπηρεσίας.

Αν υπάρχει αμφιβολία από μέρους των υπευθύνων για την αποδεκτή χρήση αυτής της υπηρεσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου στο τηλέφωνο υποστήριξης: 23210-49160 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση noc@teiser.gr, ΠΡΙΝ να προχωρήσετε σε δημοσίευση τέτοιου υλικού.

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα