Εξυπηρετητής μεταβίβασης αρχείων (FTP)

Εισαγωγή

Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων, όπως το Διαδίκτυο. Στο Διαδίκτυο υπάρχει πλήθος από τοποθεσίες FTP (FTP sites) από τα οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" αρχεία, δηλ. να τα μεταφέρετε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή στον υπολογιστή σας - η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται ανέβασμα (uploading) και επίσης είναι εφικτή με το FTP.

Το ΚΛ&ΔΔ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει δικό του FTP site στη διεύθυνση ftp://ftp.teiser.gr. Το site περιέχει σημειώσεις και διαφάνειες μαθημάτων όλων των τμημάτων σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες ενημερώνονται και φορτώνονται από τους αντίστοιχους υπεύθυνους καθηγητές των μαθημάτων αυτών.

Οδηγίες πρόσβασης

Το ΚΛ&ΔΔ παρέχει μέσω του FTP server (ftp.teiser.gr) τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο (μέλος ΕΠ, προσωπικό) να ενημερώνει τις σελίδες εργαστηρίων και μαθημάτων, για όσες είναι υπεύθυνος ή και για να δημιουργεί τη δική του προσωπική ιστοσελίδα. Η υπηρεσία παρέχεται είτε εντός του δικτύου δεδομένων, είτε από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του internet.

Για να έχετε πρόσβαση στο FTP site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική ιστοσελίδα, απαιτείται να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα πρόσβασης FTP (FTP client) που να συνδέεται με τον FTP Server και να μεταφέρει τα αρχεία που επιλέγετε από/σε αυτόν.

Το FTP client που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες :

  • Φυλλομετρητής ιστού (web browser) με δυνατότητες FTP. Οι δημοφιλέστεροι φυλλομετρητές (Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera) υποστηρίζουν μεταφορά αρχείων με FTP.
  • Εξειδικευμένο πρόγραμμα FTP π.χ. το WS-FTP pro . Τα προγράμματα αυτά αποτελούν την καλύτερη επιλογή όσων χρησιμοποιούν σε μεγάλη έκταση το FTP και θέλουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές του σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.
  • Τέλος, υπάρχει το FTP της γραμμής εντολών (command-line FTP) που είναι ένα μικρό utility που διανέμεται με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Το command-line FTP, αν και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του πρωτοκόλλου FTP, δεν είναι τόσο εύχρηστο όσο τα προγράμματα της προηγούμενης κατηγορίας, γιατί οι εντολές δεν δίνονται μέσα από γραφικό περιβάλλον, αλλά από την γραμμή εντολών του MS-DOS ή του UNIX shell.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις