Υπηρεσία Ενδιάμεσου (Proxy)

Υπηρεσία Ενδιάμεσου (proxy) για πρόσβαση σε συνδρομητικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

H υπηρεσία web proxy server (διακομιστή διαμεσολάβησης) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας επιτρέπει σε απομακρυσμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.

Ποιος χρειάζεται τον εξυπηρετητή proxy

Ο proxy χρησιμεύει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση σε συνδρομητικές ψηφιακές βιβλιοθήκες από έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Εάν ο υπολογιστής σας συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω ενός τρίτου παροχέα υπηρεσιών Internet (όπως για παράδειγμα ΟΤΕΝΕΤ, Forthet, HOL κτλ), τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εξυπηρετητή proxy για να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η χρήση του proxy server θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση στις συνδρομητικές αυτές Βιβλιοθήκες. Ο εξυπηρετητής proxy δεν προορίζεται για γενικότερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να περιορίζει πολλές κοινές λειτουργίες του Διαδικτύου, όπως τη μεταφόρτωση αρχείων, την προβολή e-mail, τη διεξαγωγή chat κλπ. Για τη χρήση του φυλλομετρητή σας για γενικότερη πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται.

Οδηγίες χρήσης

Η διεύθυνση και το port που πρέπει να προστεθούν στον χρησιμοποιούμενο φυλλομετρητή είναι οι παρακάτω:

Address: proxy.teiser.gr
Port: 8088

Κατά το άνοιγμα μιας σελίδας θα σας ζητηθεί να εισάγετε username/password. Αυτά μπορείτε να τα προμηθετείτε από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαβάστε αναλυτικότερες οδηγίες για τη ρύθμιση του Proxy Server:

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις