Ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (WiFi)

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΕΠ, σπουδαστές, επιστημονικούς συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό), αλλά και σε επισκέπτες, την υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υποδομής ασύρματου τοπικού δικτύου.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος, ανοιχτούς και κλειστούς, σε όλες τις αίθουσες και τα γραφεία.

Το δίκτυο χρησιμοποιεί σημεία πρόσβασης διπλής μπάντας 802.11a/b/g τα οποία διαθέτουν δύο πομποδέκτες και μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα τόσο συνδέσεις στα 2.4 GHz (802.11b/g) όσο και στα 5 GHz (802.11a).

Μέσω του ασύρματου δικτύου του το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέλος του EduRoam, ενός μεγαλύτερου ασύρματου δικτύου το οποίο διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλη την Ευρώπη έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του EduRoam. Έτσι, χρήστες που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας EduRoam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.

Πρόσβαση

Δικαίωμα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο έχουν μόνον ταυτοποιημένοι χρήστες, τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας Καταλόγου του ΤΕΙ/Σ. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται αυτόματα με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο γίνεται με το username / password που χρησιμοποιούν οι χρήστες στο πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματός τους.

Συγκεκριμένα, στην υπηρεσία έχουν πρόσβαση:

 • Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέσω του κωδικού που χρησιμοποιούν και για την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.
 • Μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που επισκέπτονται το ΤΕΙ/Σ τα οποία συμμετέχουν στη διεθνή υποδομή πρόσβασης EduRoam (http://www.eduroam.org/).
 • Επισκέπτες που συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια κλπ μπορούν να έχουν προσωρινή πρόσβαση ("guest access") στη διάρκεια της εκδήλωσης, κατόπιν συνεννόησης με το ΚΛ&ΔΔ για ειδικά στοιχεία προσωρινής πρόσβασης.

Η πρόσβασή των χρηστών στην υπηρεσία είναι πολύ εύκολη αρκεί να διαθέτουν την κατάλληλη WiFi κάρτα στον υπολογιστή τους.

Οι χρήστες του ασύρματου δικτύου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του δικτύου δεδομένων όπως αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ασύρματου Δικτύου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, την Εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση κάποιου χρήστη όταν διαπιστώσει παραβίαση αυτών των κανόνων.

Οδηγίες σύνδεσης

Η σύνδεση στο WiFi δίκτυο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ακολουθεί τις προδιαγραφές του ακαδημαϊκού δικτύου EduRoam. Είναι ένα δίκτυο που εφαρμόζει πιστοποίηση χρηστών μέσω του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1x παρέχοντας κρυπτογράφηση στην ανταλλαγή δεδομένων. Προστατεύεται έτσι ο χρήστης από την πιθανότητα υποκλοπής κρίσιμων δεδομένων, η οποία είναι πιο εύκολο να γίνει με την παραδοσιακή χρήση του WiFi μέσω web login, η οποία ΔΕΝ έχει κρυπτογράφηση.

Μόλις βρεθείτε στο χώρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να αναζητήσετε τα δίκτυα που προσφέρονται στην περιοχή. Το όνομα (SSID) του ασύρματου δικτύου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι "eduroam".

Παράλληλα με το δίκτυο eduroam παρέχονται και δύο βοηθητικά ασύρματα δίκτυα με τα ονόματα "eduroamdownload" και "eduroamguest".

 • To "eduroamdownload" επιτρέπει την πρόσβαση στα απαραίτητα αρχεία και τις οδηγίες για τη σύνδεση στο "eduroam".
 • Το "eduroamguest" είναι ένα μη ασφαλές δίκτυο που διατίθεται για να προσφέρει μικρής χρονικής διάρκειας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε επισκέπτες του Ιδρύματος. Μη ασφαλές σημαίνει ότι η ανταλλαγή των δεδομένων δεν είναι κρυπτογραφημένη. Μικρής χρονικής διάρκειας σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο μόνο για μία ή λίγες μέρες κατά τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων, τηλεδιασκέψεων κλπ.
Η χρήση του 802.1x απαιτεί την εγκατάσταση ενός ειδικού λογισμικού (802.1x client software) το οποίο διατίθεται από αρκετούς κατασκευαστές. Συνδεθείτε αρχικά με τη συσκευή σας στο δίκτυο "eduroamdownload". Θα μπορείτε να δείτε μόνο μια ιστοσελίδα μέσω της οποίας προσφέρεται ελεύθερα ένα από τα ειδικά λογισμικά σύνδεσης (το SecureW2) καθώς και οδηγίες για τη ρύθμιση του λογισμικού για πρόσβαση στο WiFi δίκτυο του ΤΕΙ/Σ. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση της συσκευής σας ανάλογα με τον τύπο της και το λειτουργικό της σύστημα. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων θα μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο "eduroam" για πλοήγηση στο Διαδίκτυο με ασφάλεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε το SecureW2 από στους παρακάτω συνδέσμους:

Εγκαταστήστε το παραπάνω λογισμικό και προχωρήστε στις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Οδηγίες για Windows XP

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client για Windows XP.

Επιλέξτε Έναρξη -> Σύνδεση με -> Εμφάνιση όλων των συνδέσεων. Κάντε δεξί κλικ στην Ασύρματη σύνδεση δικτύου.
Κάντε κλικ στις ιδιότητες. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε τη δεύτερη καρτέλα με τίτλο Ασύρματα δίκτυα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.


Εικόνα 1. Ιδιότητες της ασύρματης σύνδεσης δικτύου

Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη δίκτυο eduroam (στα προτιμώμενα δίκτυα) απλά κάντε διπλό κλικ πάνω στο όνομα eduroam.
Αν δεν υπάρχει (μάλλον έχετε ανενεργή την ασύρματη κάρτα) πατήστε Προσθήκη. Βάλτε όνομα δικτύου SSID : eduroam


Εικόνα 2. Προσθήκη του δικτύου eduroam

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στο παράθυρο της Εικόνας 2.

Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, επιλέξτε την δεύτερη καρτέλα με όνομα Έλεγχος ταυτότητας.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στο παράθυρο της Εικόνας 3. Στο πεδίο "Τύπος EAP" θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή "SecureW2 EAP-TTLS". Αν δεν υπάρχει σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση του SecureW2. Επιλέξτε "SecureW2 EAP-TTLS" και μετά πατήστε Ιδιότητες.


Εικόνα 3. Έλεγχος ταυτότητας για το eduroam.

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x. Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή "New". Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - "eduroam" στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί "OK". Πατήστε στις Παραμέτρους (Configure).

Στις παρακάτω εικόνες (5,6,7,8,9) φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2 :


Εικόνα 5. Connection Tab


Εικόνα 6. Certificates Tab


Εικόνα 7. Authentication Tab


Εικόνα 8. User account Tab

Πατήστε Advanced.


Εικόνα 9. Advanced Properties Tab

Πατήστε ΟΚ.

Στην συνέχεια κλείστε όλα τα παράθυρα πατώντας "OΚ" και είστε έτοιμοι να συνδεθείτε. Ενεργοποιείστε το ασύρματο δίκτυο (αν δεν είναι ήδη ανοιχτό) και εφόσον είστε μέσα στην εμβέλεια ενός ασύρματου σταθμού του δικτύου του ΤΕΙ/Σ, θα πρέπει να εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνη σας, ένα μήνυμα που θα σας παροτρύνει να δώσετε τα στοιχεία σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.


Εικόνα 10. Μπαλονάκι για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Κάνουμε κλικ στο μπαλονάκι και εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 11.

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στην συνέχεια πατήστε "" και αν όλα είναι σωστά θα πρέπει να έχετε συνδεθεί επιτυχημένα και να έχετε πλήρη και κρυπτογραφημένη ασύρματη σύνδεση!


Εικόνα 11. Εισαγωγή διαπιστευτηρίων

Από την στιγμή που δώσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε το "" μπορεί να περάσουν μέχρι και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λειτουργήσει πρακτικά το δίκτυο.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μπαλονάκι (εικόνα 10) που σας προτρέπει να κάνετε click για να δώσετε τα στοιχεία σας, δοκιμάστε να κάνετε disable/enable την ασύρματη κάρτα δικτύου ή/και refresh στα ασύρματα δίκτυα που βλέπει ο υπολογιστής.

Οδηγίες για Windows Vista

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client για Windows Vista/7.

Πατήστε Έναρξη (Start) και μετά Σύνδεση με (Connect to) από την Γραμμή εργασιών των Vista. Η επόμενη εικόνα δείχνει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε δίκτυο (Connect to a network). Διαλέξτε Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου (Set up a connection or a network) στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Στο επόμενο παράθυρο διαλέξτε Μη αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο (Manually connect to a Wireless network).

Στο παράθυρο της μη αυτόματης σύνδεσης, εισάγετε τις πληροφορίες που υποδεικνύονται παρακάτω και πιέστε Επόμενο.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται διαλέξτε Αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης (change connection settings).

Στο παράθυρο που εμφανίζεται καρτέλα Σύνδεση τσεκάρετε μόνο την Αυτόματη σύνδεση που υποδεικνύεται στην εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια και αλλάξτε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις υποδείξεις που δίνονται παρακάτω. Στο πεδίο "Επιλογή μεθόδου για έλεγχο ταυτότητας δικτύου" θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή "SecureW2 EAP-TTLS". Αν δεν υπάρχει σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση του SecureW2. Επιλέξτε "SecureW2 EAP-TTLS" και μετά πατήστε Ρυθμίσεις (settings).

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x. Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή "New". Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - "eduroam" στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί "OK". Πατήστε στις Παραμέτρους (Configure).Στις παρακάτω εικόνες (8,9,10,11,12) φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2 :


Εικόνα 8. Connection Tab


Εικόνα 9. Certificates Tab


Εικόνα 10. Authentication Tab


Εικόνα 11. User account Tab

Πατήστε Advanced.


Εικόνα 12. Advanced Properties Tab

Πατήστε ΟΚ.

Στη συνέχεια κλείστε όλα τα παράθυρα πατώντας "OΚ" και είστε έτοιμοι να συνδεθείτε. Ενεργοποιείστε το ασύρματο δίκτυο (αν δεν είναι ήδη ανοιχτό) και εφόσον είστε μέσα στην εμβέλεια ενός ασύρματου σταθμού του δικτύου του ΤΕΙ/Σ, θα πρέπει να εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνη σας, ένα μήνυμα που θα σας παροτρύνει να δώσετε τα στοιχεία σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 13.


Σχήμα 13. Μπαλονάκι για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Κάνουμε κλικ στο μπαλονάκι και εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 14.

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στην συνέχεια πατήστε "" και αν όλα είναι σωστά θα πρέπει να έχετε συνδεθεί επιτυχημένα και να έχετε πλήρη και κρυπτογραφημένη ασύρματη σύνδεση!


Σχήμα 14. Εισαγωγή διαπιστευτηρίων

Από την στιγμή που δώσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε το "Ok" μπορεί να περάσουν μέχρι και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λειτουργήσει πρακτικά το δίκτυο.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μπαλονάκι (εικόνα 13) που σας προτρέπει να κάνετε click για να δώσετε τα στοιχεία σας, δοκιμάστε να κάνετε disable/enable την ασύρματη κάρτα δικτύου ή/και refresh στα ασύρματα δίκτυα που βλέπει ο υπολογιστής.

Οδηγίες για Linux

Για να συνδεθείτε στο eduroam μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NetworkManager που είναι διαθέσιμο στις περισσότερες πρόσφατες διανομές. Επιλέξτε το "eduroam" από την λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Για ασφάλεια επιλέξτε WPA2 Enterprise και για EAP επιλέξτε EAP-TTLS, και κατεβάστε και επιλέξτε το Πιστοποιητικό CA.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για Ubuntu:

Κατεβάστε το Πιστοποιητικό CA.

Επιβεβαιώστε ότι η "Ασφάλεια ασύρματου δικτύου" είναι ρυθμισμένη σε "WPA & WPA2 Enterprise", η "Πιστοποίηση" σε "Tunneled TLS" και η "Εσωτερική πιστοποίηση" σε "PAP" και επιλέξτε το Πιστοποιητικό CA που κατεβάσατε στο προηγούμενο βήμα.
Εισάγετε "anonymous" στο πεδίο "Ανώνυμη ταυτότητα", το "Όνομα χρήστη" και τον κωδικό πρόσβασής σας στο "Συνθηματικό" και πατήστε "Σύνδεση":

Εφόσον συνδεθείτε, θα εμφανιστεί το παρακάτω:

Οδηγίες για Windows Mobile

Οι παρακάτω οδηγίες εξηγούν τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (eduroam) με κινητό τηλέφωνο Windows Mobile 6.5.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client για Windows Mobile 5/6 ή Pocket PC 2003/2005 στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας και στη συνέχεια ρυθμίστε το λογισμικό στην κινητή συσκευή.

Απαιτήσεις συστήματος

Για τη σύνδεση στο eduroam, χρειάζεστε:

 • Microsoft Pocket PC 2003 (Windows Mobile) ή νεότερο
 • Ασύρματη κάρτα δικτύου με υποστήριξη 802.1x
 • Το ActiveSync εγκατεστημένο στον επιτραπέζιο υπολογιστή.
  (Σημείωση: το ActiveSync έχει αντικατασταθεί από το Windows Mobile Device Center σε υπολογιστές με Windows Vista.)

Εγκατάσταση στον επιτραπέζιο υπολογιστή

Για την εγκατάσταση του SecureW2 client, κάντε τα παρακάτω:

 • Επιβεβαιώστε ότι το κινητό είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας και ότι το ActiveSync είναι εγκατεστημένο και τρέχει
 • Κατεβάστε το SecureW2_EAP_Suite_112_CE.zip αρχείο
 • Αποσυμπιέστε το zip και εκτελέστε το SecureW2_EAP_Suite_112_CE .exe
 • Ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να ρυθμίσετε το λογισμικό στο κινητό τηλέφωνο.

Οδηγίες για την κινητή συσκευή

Για να ρυθμίσετε το SecureW2 στην κινητή συσκευή:

Στην οθόνη που ρωτάει αν θέλετε να εγκαταστήσετε τον client, πατήστε ναι.
Στη συνέχεια επιλέξτε το radio button Συσκευή. Πατήστε Εγκατάσταση (εικ. 1).

  
Εικόνα 1                                           Εικόνα 2

Πηγαίνετε στο Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Συνδέσεις -> CommManager και ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το WiFi . Εάν όχι, πατήστε το WLAN εικονίδιο για να το ενεργοποιήσετε. (εικ. 2).
Κλειστέ το παράθυρο.

Πηγαίνετε Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Συνδέσεις -> Wi-Fi και πατήστε στην καρτέλα Ασύρματα δίκτυα (εικ. 3 και 4).

  
Εικόνα 3                                           Εικόνα 4

Στη λίστα με τα δίκτυα επιλέξτε eduroam (εικ. 5).

(Σημείωση: Για να δείτε τη λίστα με τα ασύρματα δίκτυα, πρέπει να βρίσκεστε μέσα στο χώρο εμβέλειας του ασύρματου στο campus του ιδρύματος. Αν όχι, πατήστε "Προσθήκη νέου" και προσθέστε "eduroam" με το χέρι).


Εικόνα 5

Στη καρτέλα που ανοίγει πατήστε Eπόμενο (εικ. 6).

Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε WPA και TKIP και πατήστε Eπόμενο (εικ. 7).

  
Εικόνα 6                                           Εικόνα 7

Στην επόμενη καρτέλα τσεκάρετε το πεδίο "Χρήση ελέγχου πρόσβασης δικτύου ΙΕΕΕ 802.1x" και στο μενού Τύπος EAP επιλέξτε SecureW2 TTLS. (εικ. 8)

Πατήστε το κουμπί Ιδιότητες.


Εικόνα 8

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο (εικ. 9) που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x.
Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή "New". Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - "eduroam" στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί "OK".

Πατήστε στις Παραμέτρους (Configure).

  
Εικόνα 9                                        Εικόνα 10

Στις παρακάτω εικόνες (11,12,13,14) φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2:

  
Εικόνα 11                                      Εικόνα 12

  
Εικόνα 13                                      Εικόνα 14

Στη τελευταία καρτέλα (εικ 14) πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Πατήστε ΟΚ και στην καρτέλα που επιστρέφετε πατήστε Τέλος για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

Στο νέο παράθυρο που ανοίγει μπορείτε να δείτε αν η σύνδεση στο Eduroam είναι σε εξέλιξη (εικ. 15).

  
Εικόνα 15                                       Εικόνα 16

Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση επιτυχώς, δίπλα στο όνομα eduroam θα υπάρχει η ένδειξη "Συνδεδεμένο".

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για την σύνδεση ενός Η/Υ στο ασύρματο τοπικό δίκτυο σε μορφή αρχείου .doc από εδώ:

Όροι χρήσης/Κανονισμοί λειτουργίας

Οι χρήστες του ασύρματου δικτύου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του δικτύου δεδομένων όπως αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ασύρματου Δικτύου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, την Εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση κάποιου χρήστη όταν διαπιστώσει παραβίαση αυτών των κανόνων.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις